Anesiad Kayseri Şubesi Basına Tanıtıldı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda bir basın açıklaması yapan Anesiad Kayseri Şube Başkanı Veysel Tüfekçi şu konulara değindi
Anesiad Kayseri Şubesi Basına Tanıtıldı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonunda bir basın açıklaması yapan Anesiad Kayseri Şube Başkanı Veysel Tüfekçi şu konulara değindi:
‘Ülke genelinde 30 yıllık bir kardeşlik, dostluk ve mücadelenin azminin sonucu olarak faaliyet yürütmeye devam eden Anadolu Platformu’nun sosyal sermayesiyle, 2010 yılında çalışmalarına başlayan ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği) oluşum süreci 2013 yılı başlarında resmen dernek statüsüne kavuştu.
Şehrimizde, 27 Mart 2015 tarihinde 50 üyeyle yapılan Genel Kurulla Kayseri Anesiad Şubesi olarak, en küçük ölçekli olandan en büyük ölçekli olana kadar, en geniş ekonomik potansiyeli elinde tutan, esnaf, sanayici ve işadamlarımızın, örgütlü ve organizeli teşekkülünü başlatmış bulunuyoruz.
Kulluk bilincimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları hayatımızın her aşamasında yerine getirmek durumundayız. Bu bilinç ekseninde bireysel sorumluluklarımız, sosyal sorumluluklarımız ve mesleki sorumluluklarımız şekillenmekte ve hayat bulmakta. Bazen aynı zamanda birçok sorumluluğumuzu da dikkate almak durumundayız. İşçi, işveren, öğrenci, eş, aile reisi, kardeşlik, arkadaşlık, komşuluk, ortaklık gibi sosyal rollerimizi kulluk bilinci kapsamında bazen aynı anda yerine getirmek gibi bir sorumluluğumuz vardır.
Bu sorumluluk alanlarının sadece bir yönünü temsil eden iktisadi sorumluluklarımızı yerine getirirken, nasıl alıp satacağımızı, ne alıp ne satacağımızı, nasıl çalışıp çalıştıracağımızı, hangi ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı, üretimi, verimi, kârlılığı nasıl sağlayacağımızın bu bilinç  çerçevesinde bir kurallarının olması gerekiyor.
Ne yazık ki son iki yüzyıldır, sözde aydınlanma ve akabinde gelen sanayileşmenin dayattığı liberal, kapitalist ve ferdiyetçi yaklaşımlar, İslam dünyasının müntesibi Müslümanların dokularına kadar sirayet etmiş bulunmaktadır. Bu küresel kuşatma altında İslam dünyası, ne yazık ki bu dayatmalar dışında özgür ve özgün ekonomik bir değerin temsilcisi olamamıştır, alternatif üretememiştir. 
Yine bu kuşatma altında Müslümanların ‘mülk’ü idare algısında önemli açmazlar, sıkıntılar bulunmaktadır.
Bu kuşatma ve kaos ortamında Müslümanların ortaya koyduğu iktisadi deneyimler, organizasyonlar ve anlamlı hedeflerin hepsi, ayakta kalmak ve küresel kapitalizme karşı bir direnç oluşturmaya yönelik gayretlerdir. Ülkemizde bu amaca matuf dikkate değer azımsanmayacak sayıda kurum ve yapılanmalar vardır.
Küresel sermayenin, adım adım tüm Anadolu’yu marka ve avm’leriyle kuşattığı, yerel esnaf ve sanayicinin bir sıkımlık canının kaldığı ve bunların geleceğinin faiz lobisi bankaların vicdanına terk edildiği bir ortamda, ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.
Yeni Türkiye’nin yerel müteşebbislerin ‘helal ve bereketli’ ticaretlerine ne kadarlık bir manevra alanı açacağı ise merak konusudur.
Özellikle Müslümanların ortak havzasında şekillenen bu organizasyonların hedeflediği, erdemli Müslüman toplum inşasında, birlik ve beraberliğin getirdiği kollektif ruhla bir direnç ortaya koyabilme misyonu yer almaktadır.
Kollektif birliktelik etrafında oluşan bu vizyon, kent ve ülke geleceğine sosyal ve ekonomik katkılar ortaya koyacaktır. Ortak bir bilinç, ortak bir direnç ve ortak bir dayanışma oluşturmaya yönelik Esnaf, sanayici ve işadamları derneklerinden biri olan ANESİAD’ı farklı kılan en önemli yön, ölçek olarak en küçüğünden en büyüğüne, yaygın bu üç unsuru bir araya getirebilme gayretidir.
Ülke genelinde, esnaf, sanayici ve işadamlarının, ticaret, üretim ve istihdam  problemleri, bunların çözümüne ilişkin öneriler, helal ve temiz kazanca yönelik teklifler, sektörel ticari analizler, hızla evrilen ticari hayata adaptasyon çalışmaları, geliştirici yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi organizasyonlar ANESİAD’ın faaliyet alanlarıdır.’ (20 Nisan 2015)