ANESİAD KAYSERİ ŞUBESİ KURULDU

Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesi kurucularından Osman Gerçek, dernek ile ilgili verdiği bilgilerde şunları aktardı
ANESİAD KAYSERİ ŞUBESİ KURULDU  
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesi kurucularından Osman Gerçek, dernek ile ilgili verdiği bilgilerde şunları aktardı: “Ülke genelinde 30 yıllık bir kardeşlik, dostluk ve çalışmanın bir sonucu olarak faaliyet yürütmeye devam eden Anadolu Platformu’nun katkı ve destekleriyle, 2010 yılında başlayan ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği) oluşum süreci 2013 yılı başlarında resmen dernek statüsüne kavuşmuştur.”

Gerçek, konuşmasında son iki yüzyıla dikkat çekerek: “Sözde aydınlanma ve akabinde gelen sanayileşmenin dayattığı liberal, kapitalist ve ferdiyetçi yaklaşımlar, İslam dünyasının müntesibi Müslümanların dokularına kadar sirayet etmiş bulunmaktadır. Müslim veya gayrı Müslim iktisadi dünya görüşü arasındaki pratik farklar neredeyse ortadan kalkmış durumdadır. Küresel kapitalist ekonomik düzenin bu müsadere ve dayatması altında Müslümanların kendi ürettikleri özgün değerleri varlık sorunu yaşamaktadır.
Bu kuşatma altında Müslümanların ‘mülk’ algısında önemli açmazlar bulunmaktadır. Mülk kavramının bünyesinde idari ve iktisadi gücü temsil eden iki yön bulunmaktadır. Mülk, malik, melik, mülkiyet, emlak gibi özdeş kavramların hepsinde, yönetim ve ekonomik erk’e yönelik vurgu vardır. Ne yazık ki, geçmişten günümüze Müslümanlar bu alanda önemli sınavlar vermişler, önemli sarsıntılara düçar olmuşlardır. Müslümanlar açısından günümüzdeki durum bundan farklı değildir” ifadelerini kullandı.
ANESİAD’ın yol haritası ile ilgili bilgiler de aktaran Gerçek: “Yerel bazda, kent ölçeğinde, esnaf, sanayici ve işadamlarının, ticaret, üretim ve istihdam  problemleri, bunların çözümüne ilişkin öneriler, helal ve temiz kazanca yönelik teklifler, sektörel ticari analizler, hızla evrilen ticari hayata adaptasyon çalışmaları, geliştirici yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi organizasyonlar için önümüzdeki günlerde harekete geçilecektir” şeklinde konuştu.
ANESİAD Kayseri Şubesi kurucularından Veysel Tüfekçi ise, ANESİAD Genel Başkanı Ali Kılavuz’un geçen sene Kayseri’de gerçekleştirdiği tanıtım toplantısının ardından Kayseri’de yapılan çalışmaları ve işleyen süreci anlattı. ANESİAD’ın çalışma düzeni hakkında da bilgiler veren Tüfekçi: “STK’lar, 5. kuvvet olarak görev görüyor. Yasama, yürütme, yargı, medya ve STK’lar. STK’ların hem siyasal hem de ekonomik olarak bir varoluşu var.
ANESİAD, 6 tane sektör belirlemiş durumda. Bu sektörlerin ana başlıkları ise şöyle: tekstil ve hazır giyim, gıda- elektrik-elektronik ve bilgi işlem, eğitim-yayın -hizmet, inşaat – makina – mobilya ve perakende karma sektörü… Her sektörün bir komisyonu ve bir başkanı var. Kendi adlarına çalışmalar yapıyorlar. Bunların da bir satın alma portalları oluşturulmuş ve satın almalar yapılabiliyor. Mesela Kayseri’den bir malzeme alacaksanız, satın alım portalleri üzerinden birine ulaşabiliyor ve referans olabiliyorsunuz… Böylelikle üyelerin daha verimli çalışmaları sağlanıyor” dedi.
ANESİAD değerlerimizin ve ilkelerimizin olması gerektiğinden bahsettiğini kaydeden Tüfekçi, sözlerine şöyle devam etti: “ANESİAD, değerlerimizi; hak, adalet, ahlak, sevgi, sorumluluk, özgürlük, erdemlik, kalite, yenilenme ve israftan kaçınma, ilkelerimiz ise;  baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek, çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak, suiistimale ve istismara mani olmak, her değeri yerinde ve zamanında ve ölçüsünde kullanmak, Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek, yenilik ve teknolojileri en hızlı bir şekilde transfer etmek, Reel sektörü öncelemek, sivil toplum duyarlılığını ön planda tutmak, değerlerimizi kurumsal kimlik ile bütünleştirmek ve her platformda temsil edebilmek, karar verirken istişareye önem göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek, sabırlı olmak, öğrenmek ve eğitmek, toplam faydayı esas almak, eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik yasalarına uygun hareket etmek. Bunlar ANESİAD’ın ortaya koyduğu ilkeler bütünüdür.” (10 Nisan 2015)